Doelstelling

Locatie 50, een stuk akkerland aan het Spui tussen Nieuw-Beijerland en Piershil  is aangewezen door de provincie als geschikte locatie voor windturbines. Een ondernemer uit Nieuw-Beijerland ziet een winstgevende kans en wil minimaal 5 windturbines van minimaal 150 meter hoog plaatsen. Deze hoge windturbines geven echter geluidsoverlast en slagschaduw en worden te dicht bij de dorpen Nieuw Beijerland en Piershil geplaatst. De huizen in de dorpen zullen met de komst van de windmolens in waarde dalen.

De stichting Tegen WindTurbines aan het Spui is niet tegen duurzame energie. We vinden echter dat deze turbines te groot zijn en te dicht bij de woningen staan. Zo’n 5000 bewoners van Nieuw-Beijerland en Piershil lopen een groot risico dat ze 24/7 te maken krijgen met hinder en/of overlast.

De Stichting Tegen WindTurbines aan het Spui is opgericht met als doel de bouw van windturbines op locatie 50 te voorkomen.