Vragen en antwoorden

Is de stichting tegen duurzame energie?

Nee wij zijn niet tegen duurzame energie.

Vindt de stichting windenergie goed?

Er wordt wel gezegd dat windmolens draaien op subsidie ipv wind. Maar wij hebben daar als stichting geen mening over. We weten dat er een opgave is vanuit het regeerakkoord. Wij vinden het prima om daaraan mee te werken. Er moet echter gezocht worden naar goede plekken die zo min mogelijk overlast veroorzaken.

Welke overlast kan ik als inwoner van NB of PH verwachten?

Windmolens veroorzaken geluidsoverlast, slagschaduw en zijn niet ongevaarlijk. In landen om ons heen mogen windmolens om die reden niet dichter dan 1500 meter bij huizen geplaatst worden. In de VS is dat zelfs nog veel meer. In NL is de wetgeving daarin minder duidelijk. De veiligheidsnorm van 4 x masthoogte wordt vaak aangehouden, maar is niet wettelijk vastgelegd. De geluidsnorm (die moeilijk van te voren te bepalen is en later ook moeilijk te controleren, aangezien het om gemiddelde waarden gaat) is de enige norm vanuit de overheid.
In elk geval liggend de dorpen NB en PH volledig in de straal van 1500 meter en kunnen we dus veel overlast verwachten. Afhankelijk van het type molen en de windrichting. Uit onderzoeken op andere plekken blijkt dat mensen in de buurt niet meer tot rust komen, slecht slapen en op den duur ziek worden.

Dit is echt zo typisch NL, not in my backyard

Het nimby-effect (“not in my backyard”) is zeker bekend bij windmolens. Toch hebben we hier te maken met een extreme uitzondering. Het komt echter nergens in NL voor dat de turbines zo hoog worden en zo dicht bij twee dorpen komen te staan. Wij zijn er niet op tegen dat de turbines in Korendijk komen. Er zijn echter betere plekken binnen Korendijk enerzijds. En anderzijds is op dezelfde locatie een veel betere inrichting mogelijk waarbij niemand last heeft. Bijvoorbeeld door zonnepanelen. Dat doen we alleen niet omdat dat te weinig geld oplevert voor de exploitant.

Worden de huizen in NB en in PH minder waard?

De aanwezigheid van windturbines heeft een negatief effect op de waarde van de woningen in de omgeving. De praktijk bij bestaande windmolenparken leert, dat de waardedaling gemiddeld 22% is.

Wat is het effect op de hypotheek bij een waardedaling van bijvoorbeeld 25%?
Een rekenvoorbeeld geeft het meeste inzicht:
Woning nu € 200.000
NGH hypotheek 3.2% € 6.400
Woning straks 75% x € 200.000 = € 150.000
Aftrek planschade 60% x € 50.000 = € 30.000
Hypotheek € 170.000

Als de gemeente geld ontvangt, plukken de inwoners van Korendijk daar toch de vruchten van?

Het meerendeel van de winst zal voor één persoon zijn, de exploitant. De gemeente kan wel een flink bedrag aan legegeld verwachten, maar daar zullen we als burgers weinig van merken, omdat het slecht een deel van het begrotingtekort zal terugdringen.

Wat heeft de stichting met het plan Swaneblake te maken?

De Stichting staat los van het plan Swaneblake. Of de ontwikkeling Swaneblake doorgaat is voor ons onbelangrijk. Ons doel is om de windturbines aan het spui tegen te houden.  In de mogelijkheden daartoe speelt het plan Swaneblake wel een rol. Dit plan is in vergevorderd stadium en levert de gemeente meer geld op dan de windturbines. Als de windturbines er komen kan het project Swaneblake niet doorgaan.

In de krant stond dat de bouw van de windturbines definitief doorgaat, wat heeft dit dan nog voor ’n zin?

De gemeente Korendijk gooit de handdoek in de ring, maar wij zijn ervan overtuigd dat het te snel is. De Provincie wil best nog buigen als wij met een goed alternatief komen, er zijn verschillende signalen in die richting.

Er stond in de krant dat de gemeentes aan de overzijde boos zijn. Waarom?

De gemeentes Bernisse en Spijkenisse hebben er alles aangedaan om geen windturbines langs het spui te krijgen, terwijl dat wel het plan was van de Provincie. Doordat zij in een vroeg stadium met elkaar in overleg zijn gegaan en een goede oplossing hebben gevonden, komen er geen molens aan het Spui en konden zij het landschap open houden. Omdat de gemeentes in de Hoeksche Waard niet goed hebben samengewerkt en te laat waren, konden zij geen alternatief presenteren. En daardoor raakt de overkant alsnog haar vrije uitzicht kwijt.
Voor ons is de woede van de wethouders aan de overkant een kans. Zij zullen met de Provincie praten om te voorkomen dat de windturbines aan het spui worden geplaatst.

Gaat de stichting wel met de gemeente in gesprek?

Ja. Wij zullen in gesprek gaan om mee te praten over de plan MER (milieu effect rapportage) en de randvoorwaarden.