Voortgang rechtsgang

februari 22, 2017 in Actueel

Barendrecht, 21 februari 2017

Beste mensen,

In de eerste plaats vind ik het belangwekkend dat de Raad van State een onafhankelijk deskundige heeft benoemd die specifiek onderzoek moet gaan doen naar de beroepsgronden betrekkelijk tot veiligheid en geluid. Dat betekent kennelijk dat de RvS die onderdelen kennelijk onvoldoende uitgewerkt vindt om daarover zonder nader onderzoek al te kunnen oordelen. Dat is dan dus geen plus voor de initiatiefnemer noch voor de Provincie als bevoegd gezag.

Het tweede met het voorgaande samenhangende punt is dat de RvS ook aangeeft dat de zaak waarschijnlijk niet binnen de wettelijke uitspraaktermijn afgedaan kan worden. Dat betekent dus verdere vertraging. In beginsel is ‘time at our side.’ Kennelijk is het allemaal toch niet zo eenvoudig als initiatiefnemer en Provincie ons wil laten geloven.

Zoals bekend heeft Gedeputeerde Weber (terecht) schriftelijk aangegeven dat het instellen van beroep bij de RvS geen schorsende werking heeft. Wel zou de initiatiefnemer bereid zijn te wachten op het oordeel van de RvS. Dat betekent dus meer vertraging en uitstel. Mocht er tussentijds toch voorbereidend worden gestart, dan kunnen wij een voorlopige voorziening vragen om dat af te stoppen.

Het is nog niet te laat. Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,

Peter A. de Lange